Samtalsterapi

Jag erbjuder professionell samtalsterapi i centrala Västerås när det handlar om svårigheter i nära relationer, upplevd stress och oro, ångest, utmattning och depression. I vissa fall är det svårt att veta vad det är som egentligen orsakar upplevelsen av stress eller obehag, tillsammans kan vi komma till rätta med problemen och finna en lösning för att Du ska må bättre. Samtalsterapi innebär att Du kommer till mig som samtalsterapeut med ett behov av samtalsstöd. I samtalet hjälper jag Dig att skapa en individuellt utformad plan och målbild för att Du på egen hand ska kunna träna på dina utmaningar inför vårt nästa samtal. När vi träffas igen går vi igenom dina upplevelser och ser på nya utmaningar för att Du ska komma vidare i din personliga utveckling och komma i bättre balans. Jag som samtalsterapeut använder mig av olika teorier och tekniker för att tydliggöra svårigheter och framsteg. Ett exempel kan vara att använda ett så kallat tankeschema för att synliggöra automatiska negativa tankar. Samtalen är 60 minuter, antalet varierar men ofta handlar det om en serie på 10-20 tillfällen, det är helt upp till Dig och ditt behov.


Samtalsterapeut i Västerås

Tillsammans kan Du och jag som samtalsterapeut utforska och komma till rätta med vad svårigheterna i din vardag består av och se på alternativa beteendemönster för att få en bättre balans i livet. Kanske har Du tidigare erfarenhet av samtalsterapi eller är det första gången Du söker professionell hjälp. Oavsett vilka erfarenheter Du har av samtalsterapi så är det en möjlighet för dig att sätta ord på dina upplevelser och problem, att bli förstådd och tagen på allvar samt att få hjälp med att se på nya sätt att hantera svårigheter. I samtalsterapin är det min uppgift som samtalsterapeut att Du ska känna dig trygg och bemött med respekt oavsett vad dina problem består av.

Jag kan även erbjuda handledning individuellt och i grupp inom olika yrkesgrupper i Västerås exempelvis vårdpersonal, skolpersonal och liknande. Handledningen syftar till att skapa ökade möjligheter för grupper att kommunicera, skapa struktur och gemensamma målbilder för att komma vidare i sin grupputveckling.

På min mottagning Samtalsbyrån i centrala Västerås (se under kontakt för vägbeskrivning) finns tider för samtalsterapi med korta väntetider. Jag lägger stor vikt vid att skapa en varm och genuin kontakt för att bidra till en positiv samtalsmiljö. Min legitimation innebär att jag jobbar under socialstyrelsens överinseende och självklart råder sekretess utanför terapirummet.

 


© Copyright Samtalsbyrån IC